Search

Strategi og konseptutvikling

Vi har tverfaglig kompetanse og erfaring for utvikling/prosjektering og gjennomføring av ulike konsepter/prosjekter og bedrifter....

Sosial innovasjon

Vi finner nye løsninger for å ta vare på felleskapets utfordringer i skjæringspunktet mellom arbeidsinkludering, ressursbruk og utvikling...

Forretningsutvikling

Vi leverer tilpassede bærekraftsmodeller og - strategier ut fra både teoretiske og praktiske erfaringer fra små og store forretninger.