top of page
Search

Sosial innovasjon

Vi finner nye løsninger for å ta vare på felleskapets utfordringer i skjæringspunktet mellom arbeidsinkludering, ressursbruk og utvikling...

Forretningsutvikling

Vi leverer tilpassede bærekraftsmodeller og - strategier ut fra både teoretiske og praktiske erfaringer fra små og store forretninger.

Våre tjenester: Blog2
bottom of page